Bøker

BØKER


Å drømme er noe du gjør om natten


Livet er tøft for åtte år gamle Trond som preges av foreldrenes utfordringer. Moren drar ifra sin sønn og ektemann for å kjempe mot sykdommen som herjer i henne. 

 

Møtet med en ukjent mann på Østbanehallen viser seg å forandre livet hans for alltid. Trond forlater sin far og livet i Oslo, og han får en ny start på et annet sted.

Personlig suksess


I denne boken kan du lese om fem personer som på ulike måter har oppnådd personlig suksess. Disse personene har ulike forutsetninger i livet, men felles for dem alle er et positivt fokus og tro på egne evner. Bli inspirert til å finne det beste i deg selv, finn din indre drivkraft og nå dine mål.


Hva som er personlig suksess for andre, trenger ikke nødvendigvis å være det samme som det er for deg. Alle har vi ulike verdier, ståsteder og forutsetninger i livet. Det handler om å ha tro på seg selv, et klart mål og å finne den indre drivkraften.